0098 13 32 11 9549

اوتیسم

اوتیسم یکی از اختلالات نسبتا شایع در تکامل کودکان میباشد که علت آن در حال حاظر به درستی روشن نیست ولی به نظر می رسد که علائم ژنتیکی در ایجاد آن موثر باشد. این اخلال خود شامل طیفی است که مشتمل بر چند اختلال دیگر می باشد. علائم اصلی آن شامل اخلال تعامل متقابل، تاخیر کلامی و نیز ارتباطات اجتماعی است. در ضمن، انجام اعمال تکراری و کلیشه ای و مشکل در ایجاد ارتباطات غیر کلامی نیز جزو این علائم میباشند. ‌با توجه به عدم وجود درمان قطعی برای این اختلال، بهتر است والدین از علائم اصلی آگاهی داشته و مهمتر از آن وظیفه مراکز بهداشتی و درمانی در غربالگری میباشد که در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا انجام میشود. با تشخیص زودرس این بیماری میتوان بهترین عملکرد شخصی و اجتماعی را از این بیماران بدست آورد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: