0098 13 32 11 9549

بی اختیاری ادرار در کودکان

بی اختیاری ادرار به ناتوانی در کنترل ادرار گفته می شود که به دو نوع شبانه وروزانه تقسیم می شود. کودکان تا سن ۴ سالگی بایستی کنترل روزانه ادرار را داشته باشند اما برای کنترل ادرار شبانه باید تا ۶ سالگی صبر کرد. آموزش توالت کردن را باید از سن ۳ سالگی شروع کرد و این فرایند ۶ ماه طول خواهد کشید.

در دسته بندی دیگر بی اختیاری ادرار به دو نوع اولیه  که کودک هرگز کنترل ادرار نداشته و ثانویه که در آن کودک ۶ ماه کنترل ادرار داشته و مجددا دچار بی اختیاری می شود، تقسیم می شود.

از عوامل بی اختیاری ادرار میتواند اختلال تکاملی، اختلال ارگانیک، استرس ها و عفونت ها باشد. بی اختیاری ادرار در دختر ها بیشتر از پسر ها است.

برای بررسی علت بی اختیاری ادرار باید برای شرح دادن حال بیمار و انجام آزمایشات لازم خون و ادرار به پزشک مراجعه کرد. در صورت لزوم سونوگرافی و عکس رنگی کلیه از بیمار گرفته میشود. درمان بستگی به علت داشته مثل عفونت ادراری که با آنتیوبیوتیک درمان میشود. در صورتیکه مشکل خاصی در بررسی های به عمل آمده وجود نداشته باشد، استفاده از زنگ های شبانه برای بیدار کردن کودک می تواند به رفع مشکل کمک کند.

والدین باید از رویکرد تنبیهی اجتناب کرده تا کودک دچار کمبود اعتماد به نفس نشود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: