0098 13 32 11 9549

مطب دکتر کرمبین

مطب دکتر کرم بین

آدرس مطب:  رشت، چهارراه گلسار، ساختمان پزشکی جم
تلفن:
 ۳۲۱۱۹۵۴۹ (۱۳) ۹۸+   
 ۳۲۱۱۹۵۸۹ (۱۳) ۹۸+

درخواست آنلاین وقت ویزیت دکتر کرم‌بین

وقت ویزیت را برای چه زمانی می‌خواهید؟

آیا فرزند شما پرونده ای نزد دکتر کرم‌بین دارند؟