0098 13 32 11 9549
دکتر محمد مهدی کرم بین

دکتر محمد مهدی کرم بین

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان - دانشیار دانشگاه علوم پزشگی گیلان

دکتر محمد مهدی کرم بین در شهر رشت متولد شدند. جهت تحصیل در رشته ی پزشکی در رشته پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحصیل در رشته ی کودکان و نوزادان به دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد شدند.

پس از انمام تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعنوان استادیار مشغول به کار آموزش دانشجویان رشته پزشکی و دستیاران تخصصی شدند. ایشان از سال 1391 به درجه دانشیاری ارتقا یافتند.

ایشان مولف چندین جلد کتاب در رشته ی تخصصی خود هستند. همچنین مجری طرح غربالگری تالاسمی و فاویسم در استان گیلام بوده اند.

دکتر کرم بین، تحت عنوان استاد راهنما تاکنون سرپرستی و هدایت حدود هفتاد تن از دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی در رشته اطفال را به عهده داشته اند.

22 مقاله به زبان فارسی و 12 مقاله انگلیسی علمی و تحقیقاتی ایشان در مجلات داخل و خارج از ایران منتشر شده اند.

از فعالیت های دیگر ایشان، عضویت در کمیته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مشاور است.