0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
؛شربت زینک پلاس
بی پاسخافسون پرسید 3 ساعت پیش • 
0 views0 پاسخ0 votes
شربت زینک پلاس
بی پاسخافسون پرسید 3 ساعت پیش • 
0 views0 پاسخ0 votes
زردی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 ساعت پیش • 
2 views1 پاسخ0 votes
دررفتگی لگن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
9 views2 پاسخ0 votes
مقدار مصرف پاراکید
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
لرزش پا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
پا گرفتن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
رفلاکس
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
لرزيدن نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
شیر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: