0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
کم شدن ادرار نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 8 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
تف کردن نوزاد
پاسخ داده شدهفاطمه صفری پرسید 16 ساعت پیش • 
7 views1 پاسخ0 votes
درمان یبوست نوزاد دوماهه
پاسخ داده شدهحسینی ام پرسید 2 سال پیش • 
1076 views1 پاسخ0 votes
درمورد نوزاد سه ماهه
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
مشکل بعد از ختنه
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
قرص ویتامین
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
زائده گوشتی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
10 views5 پاسخ0 votes
شیر مادر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
15 views1 پاسخ0 votes
رویش یک عددموی ضخیم درزیرچانه نوزاد ۲۸روزه
پاسخ داده شدهاصلانیان پرسید 4 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
روپاواستادن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 هفته پیش • 
14 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: