0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: کودکان
سوال از متخصص اطفال
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 ساعت پیش • 
3 views1 پاسخ0 votes
رشد و وزن گیری دختر ۸ ساله من
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 9 ساعت پیش • 
7 views1 پاسخ0 votes
کودک دارای اسهال واستفراغ بوده وتب ۳۸ درجه دارد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 12 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
واکسن
پاسخ داده شدهعلی ازادی پرسید 20 ساعت پیش • 
5 views1 پاسخ0 votes
شربت آفاکسیم برای چیست؟
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 10 ماه پیش • 
427 views1 پاسخ0 votes
فرو گلوبین
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
قطره آهن،
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
دورسر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
سویق کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
انگل در کودکان ۲ونیم سال به بالا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: