0098 13 32 11 9549

فاویسم باقلا

بيماري ارثي كه به علت كمبود آنزيمي به نام گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز پيش مي آيد اين بيماري وابسته به جنس (مغلوب x) مي باشد كه اغلب در پسران ديده مي شود اما در دختران نيز ديده شده در نواحي سواحل دريا شيوع بيشتري دارد.

اين آنزيم در تمام سلولهاي بدن موجود بوده و فعاليت آن موجب خنثي كردن اكسيدان ها مي شود بنابراين در اكسيداسيون گلبول قرمز نقش مهمي دارد.
كمبود اين آنزيم بعد از خوردن مواد حاوي اكسيدان باعث تخريب گلبول قرمز مي شود. در نواحي شمال و جنوب كشور كه كمبود اين آنزيم شايع بوده پس از خوردن باقلا مازندراني كه حاوي اكسيداسيون هاي قوي مي باشد باعث تخريب گلبول قرمز مي شود.

علائم بيماري 48-24 ساعت پس از خوردن باقلا با رنگ پريدگي، زردي، درد شكم، تهوع، استفراغ و ادرار پررنگ باعث مراجعه بيمار به پزشك معالج مي شود.
یکی از عوامل ایجاد زردی در نوزادان فاویسم میباشد. جهت تشخيص علت زردي نوزادان اين آزمايش نيز داده مي شود.
بعضي ازداروها مثل كوتريماكسازوال، سيپروفلوكساسين و حشره كش ها در افراد مبتلا به كمبود اين آنزيم نيز علائم فوق را ايجاد مي كنند.

در صورت ايجاد بيماري بلافاصله بايستي بيمار را بستري و تحت كنترل قرار داد و در صورت لزوم تزريق خون و ساير اقدامات انجام میگردد.
اين بيماري هميشه در بدن باقي مانده، و با بالارفتن سن بر خلاف تصور مردم بر طرف نمي شود.
مادري كه فرزند آن مبتلا به فاويسم مي باشد در صورت خوردن باقلا به مدت سه روز نبايستي شيرخوارخود را از شير مادر تغذيه نمايد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: