0098 13 32 11 9549

یبوست در کودکان
كم شدن دفعات اجابت مزاج همراه با سفتي قوام مدفوع كه در اكثر موارد باعث ايجاد درد در هنگام دفع مي شود.
بي اختياري مدفوع Encopresis به معناي دفع منظم مدفوع به شكل ارادي يا غير ارادي پس از 4 سالگي گفته مي شود.
تا سن 6-5 سالگي در هر دو جنس آمار يكساني وجود داشته پس از آن در پسرها بيشتر مي باشد.
براي بررسي بايستي پس از گرفتن شرح حال به اختلالات زمينه اي گوارشي غددي (هيپوتيروئيدي) اختلالات عصبي و ارثي و مصرف بعضي از داروها توجه نمود.
هرچه سن كودك پائين تر باشد احتمال موفقيت در درمان بيشتر است.
اضافه كردن فيبر به مواد غذايي و آب آلو، گلابي و صبح ناشتا آب ولرم همراه با عسل در درمان اوليه موثر است.
درست نشستن در توالت (خم كردن قسمت فوقاني بدن و قراردادن پاها روي زمين) بايد آموزش داده شود. اگر كودك دچار ترك خوردگي ناحيه مقعد مي باشد لازم است روزي دوبار حداقل در لگن آب گرم نشسته و پس از آن از پماد حاوي نرم كننده جهت ترميم در ناحيه مقعد ماليده شود.
در صورت اختلالات زمينه اي مثل هيپوتيروئيدي درمان لازم بايستي انجام گردد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: