0098 13 32 11 9549
تب و تشنج

تب و تشنج

تب و تشنج: در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله شایع بوده و در هر دو جنس دیده می شود. بیمار به طور ناگهانی دچار تشنج کوتاه مدت که کمتر از 15 دقیقه طول می کشد می شود. امکان دارد تشنج در شروع تب یا درحین تب باشد. در زمان تشنج اقداماتی که توسط والدین صورت می گیرد استفاده از شیاف...
روزئولا نوزادان

روزئولا نوزادان

روزئولا نوزادان: بیماری ویروسی که درسنین شیرخوارگی دیده می شود و در آن، شیرخوار به طور ناگهانی دچارتب بالا به طول 5-3 روز می شود. یک سوم بیماران به علت تب بالا ممکن است دچار تشنج شوند. همزمان با قطع تب، بثورات جلدی در بدن ظاهر می شود که تشخیص بیماری را قطعی می کند....
استفراغ

استفراغ

استفراغ : استفراغ علل متعددی داشته، و بر اساس سن و زمان شروع استفراغ تقسیم بندی های مختلفی صورت میگیرد. به طور مثال، در بدو تولد ممکن است تحریک معده با مایع آمنیوتیک باعث استفراغ شود. استفراغ در روز اول تولد میتواند ناشی از انسدادهای دستگاه گوارش باشد. نوزادان گاهی...
فتق چیست

فتق چیست

  فتق چیست برآمدگی یابیرون زدگی کوچک و نرم نزدیک ناف، کشاله ران که باعث میشود از آن ناحیه برجستگی پیدا کند. دو نوع اصلی فتق در شیر خواران وجود دارد: فتق نافی  و فتق کشاله ران فتق نافی: وقتیکه ازفضای نزدیک ناف برجستگی پیدا میکند شیوع فتق نافی: در ۵ درصد نوزادان دیده...
زردی نوزادان

زردی نوزادان

  در۵۰ درصد نوزادان ترم و۶۰-۸۰ درصد نوزادان نارس ایجاد میشود علت آن بالارفتن بیلی روبین که براثر تخریب گلبول های قرمز می باشد. عوامل زردی متعدد بوده که مهمترین آنها اختلالات گروه خونی ، rh ،فاویسم، کمبود شیرمادر (درهفته اول) مربوط به آنزیم شیرمادر (هفته دوم) کم کاری...