0098 13 32 11 9549

استفراغ 6ساله

سوالاتدسته بندی: کودکاناستفراغ 6ساله
محمد ازاستان اردبیل پرسید 3 سال پیش

آقایی دکتر دخترمن 6 ساله هست فقط استفراغ مکنه چیکار کنیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
ابتدا بایستی معاینه وشرح حال  کامل  درارتباط  مشکلات  گوارشی ، کلیوی، 
غددی و… گرفته شود  ودرصورت لزوم دارویا ازمایش  نوشته شود