0098 13 32 11 9549

برفک دهان

کاربری پرسید 2 هفته پیش

سلام آقای دکتر 
دخترم هفت ماهشه و کنار لپش فکر کنم  برفک زده سفید شده بهش چه دارویی بدم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
اگر گوشه لب است  برفک نیست