0098 13 32 11 9549

مشکل مدفوع

سوالاتمشکل مدفوع
کاربری پرسید 2 سال پیش

   بچه ام مشکل مدفوع دار در روز هفت هشت بار دستشوی میره هربار یه ذره داره اونم با ناراحتی.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد و ازمایش مدفوع داده شود.