0098 13 32 11 9549

خور ن شمع

سوالاتخور ن شمع
کاربری پرسید 6 ماه پیش

نوزاد ۱۰ ماهه مقدار کمی شمع تولد خورده  آیا نیازی هست به اورژانس مراجعه کنیم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
درصورت  ایجاد  علایم بالینی  مراجعه نمایید