0098 13 32 11 9549

دخترم یکسال ونیمه است دارددر حال در اوردن دندانهای عقب است منتها یکی دو روز اسهال داشت و الان بشدت استفراغ میکند آیا این طبیعیست

سوالاتدسته بندی: کودکاندخترم یکسال ونیمه است دارددر حال در اوردن دندانهای عقب است منتها یکی دو روز اسهال داشت و الان بشدت استفراغ میکند آیا این طبیعیست
کاربری پرسید 2 هفته پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد شاید احتیاج به داروی مناسب باشد