0098 13 32 11 9549

دفعات شيرخوردن

سوالاتدسته بندی: نوزاداندفعات شيرخوردن
کاربری پرسید 2 سال پیش

سلام يه سوال ديگه اينكه روزي سه مرتبه شير خوردن به اضافه سه مرتبه غذاي كمكي لعاب برنج يا فرني آرد برنج براي دخترم كه شش ماهه ميباشد كافيست؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
کم هسست روزی  هشت  بار حداقل  بایستی  شیر بخورد