0098 13 32 11 9549

سلام خسته نباشید پسرم 5ماهش و دستو پاش مثل گزیده شده راه چاره ای هست برای درمانش

سوالاتسلام خسته نباشید پسرم 5ماهش و دستو پاش مثل گزیده شده راه چاره ای هست برای درمانش
کاربری پرسید 6 ماه پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد وسپس دارومناسب تجویز شود