0098 13 32 11 9549

کار نکردن شکم نوزاد ۲۵ روزه

سوالاتدسته بندی: نوزادانکار نکردن شکم نوزاد ۲۵ روزه
کاربری پرسید 5 ماه پیش

سلام نوزاد 25 روزه دختر بازم خیلی کش و قوس پیدا به خودش و 12 ساعته که شانس کار نکرده ش با شیر خودم تغذیه میشه؟

با شیر خودم تغذیه میشه  و 12 ساعته که شکمش  کار  نکرده خیلی  پیچ و قوس به خودش میده و  قرمز میشه چه  کار  کنم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام
بایستی معاینه گردد شاید کولیک داشته باشد