0098 13 32 11 9549

سوال

سوالاتسوال
کاربری پرسید 6 ماه پیش

سلام اقای دکتر دهانه معقد نوزادمبراثر یبوست زخم مانند شده میتونم پماد کالاندولا بزنم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
پماد  انتی تمو یید  استفاده نمایید