0098 13 32 11 9549

شربت استامینوفن

سوالاتدسته بندی: کودکانشربت استامینوفن
کاربری پرسید 2 هفته پیش

سلام، پسرم 14.5 کیلو وزنش چقدر شربت استامینوفن استفاده کنم؟ 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ