0098 13 32 11 9549

قرص

کاربری پرسید 2 ماه پیش

سلام . اقای دکتر دندونم درد میکرد دکتر قرص ترامادول برای مصرف داد و من به اشتباه و حواسم نبود خوردم تا چندساعت به بچم شیر ندم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید: