0098 13 32 11 9549

نوزاد

سوالاتنوزاد
کاربری پرسید 2 هفته پیش

سلام یه کم سرما خوردم کمی گلو درد دارم قرص کلداکس و سفیکسیم میخورم میتونم به بچه شیر بدم بچه ام دو ماهشه ،ممنون

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

جسلام
اشکالی نداره