0098 13 32 11 9549

ویزیت

سوالاتویزیت
کاربری پرسید 1 ماه پیش

سلام آقای دکتر بمن گفتیم ۷.۳۰ بیام اورژانس گلسار من اومدم ولی شما نبودین.میخواست پزشک عمومی نوزادان رو ویزیت کنه من گذاشتم چطور باید به شما دسترسی داشته باشیم

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بو دم ۷ وطی دقیقه  صبح  تا ساعت  ۸ انجا بودم