0098 13 32 11 9549

کلیدینیوم سی

سوالاتدسته بندی: کودکانکلیدینیوم سی
زهرا پرسید 1 سال پیش

سلام آیا مصرف قرص کلیدینیوم سی در شیردهی برای مادر مجازه؟؟ کودک من 9 ماهشه 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
توصیه نمی شود