0098 13 32 11 9549

گرانولوم ناف

سوالاتدسته بندی: کودکانگرانولوم ناف
کاربری پرسید 2 هفته پیش

سلام دکترخسته نباشید
پسرم یکسالش هست آیاگوشت اضافه نافش باید جراحی شودیامیتوان سوزانده هم شود

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد درصورت لزوم تصمیم گیری مناسب باشد