0098 13 32 11 9549

سوالات

ریفلاکس
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 ساعت پیش
3 views1 پاسخ0 votes
علت بزرگت تر شدن یکی ازسینه ی دخترم
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 ساعت پیش • 
3 views1 پاسخ0 votes
قطره پاراکید
پاسخ داده شدهسید حسین پرسید 40 دقیقه پیش
3 views1 پاسخ0 votes
نافرمی سرنوزادوتورتیکولی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
زخم پا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
5 views1 پاسخ0 votes
جوشاندن شیر
پاسخ داده شدهمامان لعیا پرسید 10 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
نوزاد
پاسخ داده شدهاوا پرسید 21 ساعت پیش
9 views1 پاسخ0 votes
آ
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 23 ساعت پیش
10 views1 پاسخ0 votes
بی اشتهای
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش
8 views1 پاسخ0 votes
اسهال
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes