0098 13 32 11 9549

سوالات

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
قرص نکسیوم
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1920 viewsپاسخ0 votes
رفلاكس معده
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
968 viewsپاسخ0 votes
شربت سفکسیم
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
861 viewsپاسخ0 votes
۷ماه و۴روزه
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
759 viewsپاسخ0 votes
بی اشتهایی و بد غذایی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
726 viewsپاسخ0 votes
دندان نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
863 viewsپاسخ0 votes
درمان حبس البول نوزادان
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1006 viewsپاسخ0 votes
قطره استامینوفن
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
4173 viewsپاسخ0 votes
پریدن شیر در گلو
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1042 viewsپاسخ0 votes
دارو
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
733 viewsپاسخ0 votes
سرما خوردگی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
770 viewsپاسخ0 votes
وافعیت است یا نه
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
832 viewsپاسخ0 votes
خواب نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
766 viewsپاسخ0 votes