0098 13 32 11 9549

سوالات

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
دارو اسهال
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1319 viewsپاسخ0 votes
بی قراری
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
988 viewsپاسخ0 votes
اسهال
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1076 viewsپاسخ0 votes
تغذیه
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
877 viewsپاسخ0 votes
در مورد زردی نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
929 viewsپاسخ0 votes
بیماری پوستی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1180 viewsپاسخ0 votes
تغذیه کودک 9 ماهه
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1021 viewsپاسخ0 votes
ادرار
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1106 viewsپاسخ0 votes
وزن نگرفتن نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
1022 viewsپاسخ0 votes
تب و دل درد و اسهلال
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
947 viewsپاسخ0 votes
تغذیه
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
817 viewsپاسخ0 votes
ت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
855 viewsپاسخ0 votes
اسهال واستفراغ و ادرار
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش
1053 viewsپاسخ0 votes
در مورد چشم
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 سال پیش • 
883 viewsپاسخ0 votes