0098 13 32 11 9549

سوالات

مدفوع نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
آب قلم۸
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 7 ساعت پیش
6 views1 پاسخ0 votes
ادرار صورتی رنگ
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 8 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
آلرژی
پاسخ داده شدهآیدا پرسید 8 ساعت پیش
5 views1 پاسخ0 votes
تشنج
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 9 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
شیر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 12 ساعت پیش
6 views1 پاسخ0 votes
تب بدون هیچ عارضه
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 14 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
واکسن
پاسخ داده شدهآقانیما پرسید 14 ساعت پیش
7 views1 پاسخ0 votes
مصرف دمنوش
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 21 ساعت پیش
4 views1 پاسخ0 votes