0098 13 32 11 9549

سوالات

سند روم دان و سرماخوردگی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش
371 views1 پاسخ0 votes
سرماخوردگی و سرفه شدید
پاسخ داده شدهالنا پرسید 2 سال پیش • 
470 views1 پاسخ0 votes
وزن کودک ۹ ماهه
پاسخ داده شدهترنم خانی پرسید 2 سال پیش • 
480 views1 پاسخ0 votes
شربت میم اورنج
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش • 
447 views1 پاسخ0 votes
تشکر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش
458 views1 پاسخ0 votes
شربت میم اورنج
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش
507 views2 پاسخ0 votes
قرص لووتیروکسین
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش • 
461 views1 پاسخ0 votes
مشکل قلبی دخترم ووزن نگرفتنش
پاسخ داده شدهمحبوبه گرجی پرسید 2 سال پیش • 
415 views1 پاسخ0 votes
دخترم موقع غذا خوردن بالا میاره
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش • 
429 views1 پاسخ0 votes
واکسن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 سال پیش • 
481 views1 پاسخ0 votes