0098 13 32 11 9549

سوالات

انگل در کودکان ۲ونیم سال به بالا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
قرص ویتامین
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
دمای بدن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش
9 views1 پاسخ0 votes
دانه روی چشم
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
زائده گوشتی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
10 views5 پاسخ0 votes
شیر مادر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
15 views1 پاسخ0 votes
بد غذایی شیرخوار
پاسخ داده شدهطاها پرسید 4 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
شربت زینک سولفات
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
15 views1 پاسخ0 votes
اسهال و سوختگی پای کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش
11 views1 پاسخ0 votes
رویش یک عددموی ضخیم درزیرچانه نوزاد ۲۸روزه
پاسخ داده شدهاصلانیان پرسید 4 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes