0098 13 32 11 9549

سوالات

کودکم قوز میشینه
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش
8 views1 پاسخ0 votes
عفونت ادراری
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
لاغری فرزند ۷ ساله
پاسخ داده شدهسحر پرسید 4 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
شیرنخوردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
گرفتگی بینی و خس خس کردن
پاسخ داده شدهملینا پرسید 4 روز پیش • 
15 views1 پاسخ0 votes
موی کودک
پاسخ داده شدهنازنین پرسید 5 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
سرماخوردگی
پاسخ داده شدهسامی پرسید 5 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
کره برای بچه های رفلاکسی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 5 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
شیر نخوردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 6 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
سلام به غذای کودک متوان زردچوبه زد
بی پاسخکاربری پرسید 6 روز پیش
13 views0 پاسخ0 votes