0098 13 32 11 9549

سوالات

امپول
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
751 views1 پاسخ0 votes
برفک دهان نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
920 views1 پاسخ0 votes
درباره انتي بيوتيك
پاسخ داده شدهمريم پرسید 3 سال پیش • 
814 views1 پاسخ0 votes
سرما خوردگی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
815 views1 پاسخ0 votes
شیردهی و مصرف آنتی بیوتیک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
779 views1 پاسخ0 votes
تب
پاسخ داده شدهHamed پرسید 3 سال پیش • 
844 views1 پاسخ0 votes
شیر نخوردن کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
739 views1 پاسخ0 votes
برفک دهان
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش
711 views1 پاسخ0 votes
آفت دهان
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش
759 views1 پاسخ0 votes
واکسن واریسلا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 سال پیش • 
774 views1 پاسخ0 votes