0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
آزمایش مدفوع
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 13 ساعت پیش • 
7 views1 پاسخ0 votes
شیر مادر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 13 ساعت پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
پسرم خوب شير نميخوره
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 14 ساعت پیش • 
7 views1 پاسخ0 votes
اسهال کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 14 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
شونه نوزاد
پاسخ داده شدهاسماعیل پرسید 14 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
شیردهی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 15 ساعت پیش • 
5 views1 پاسخ0 votes
افتادن از رو مبل
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
مدفوع
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
اسپری بینی
پاسخ داده شدهکشاورز پرسید 3 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
حساسیت به پروتئین گاوی
پاسخ داده شدهکشاورز پرسید 3 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: