0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
mct oil
پاسخ داده شدهعلیسان پرسید 5 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
mct oil
پاسخ داده شدهیاوری پرسید 6 ساعت پیش • 
4 views2 پاسخ0 votes
قطره آهن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 12 ساعت پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
سر دخترم
پاسخ داده شدهعاطفه پرسید 12 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
بوی بد ادرار
پاسخ داده شدهعاطفه پرسید 12 ساعت پیش • 
7 views2 پاسخ0 votes
شیر خشک
بی پاسخکاربری پرسید 13 ساعت پیش • 
3 views0 پاسخ0 votes
ادرارسوختگی نوزاد
بی پاسخمحبوبه پرسید 13 ساعت پیش • 
3 views0 پاسخ0 votes
ویزیت
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 16 ساعت پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
فتق ناف
پاسخ داده شدهمریم میرزای پرسید 18 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
قطره اهن
پاسخ داده شدهمحمودی پرسید 19 ساعت پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: