0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
کولیک و رفلاکس
پاسخ داده شدهطاها پرسید 7 ساعت پیش • 
5 views1 پاسخ0 votes
برگشت شیر
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
میترونیدازول
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
رفلاکس
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
علت خونابه در ادرار نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
علایم سرماخوردگی در نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
14 views1 پاسخ0 votes
کم وزنی
پاسخ داده شدهبارانا پرسید 3 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
دل درد و گریه بیش از حد دوماهه
پاسخ داده شدهسید مصطفی حسینی پرسید 4 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
دانه های زیرپوستی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
واکسن یکسالگی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: