0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: نوزادان
لززش ریز بدن بچه ۵ماهه
بی پاسخکاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
1 views0 پاسخ0 votes
موهای زاید دستگاه تناسلی نوزاد
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 6 ساعت پیش • 
4 views1 پاسخ0 votes
یبوست کودکان
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 9 ساعت پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
دارو لیندان
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 1 روز پیش • 
5 views1 پاسخ0 votes
خاراندن پشت گردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
7 views1 پاسخ0 votes
طرز عذا خوردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
عدم وزن گیری
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
گوش دردوسرماخوردگی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
10 views2 پاسخ0 votes
عفونت ادراری
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
12 views1 پاسخ0 votes
شیرنخوردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: