0098 13 32 11 9549

سوالات

سوالاتدسته بندی: کودکان
شیرخشک الرژی
پاسخ داده شدهانایار پاسخ 3 ساعت پیش • 
2 views1 پاسخ0 votes
خشکی پوست
پاسخ داده شدهرادمهر پرسید 2 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
حرف زدن کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
میکس کردن غذا
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
9 views1 پاسخ0 votes
مولتی ویتامین
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
شب ادراری
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 4 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
قطره آهن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 5 روز پیش • 
15 views1 پاسخ0 votes
ازشیر گرفتن کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 5 روز پیش • 
13 views1 پاسخ0 votes
اسهال و مدفوع سفید در کودک هشت ساله
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 5 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
پرنوشی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 6 روز پیش • 
8 views1 پاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: