0098 13 32 11 9549

گرما یا تب در نوزادان

شکایت اکثر والدین نوزادان تازه  متولد شده، در روزهای دوم یا سوم تولد تب است. این افزایش دما، در این سن علل مختلفی داشته که شایعترین آن زیاد پوشاندن نوزاد و یا خواباندن نوزاد در کنار لوازم گرماساز است. در موارد دیگر عدم تغذیه کافی نوزاد با شیر می تواند موجب گرمای بدن نوزاد شود. در موارد نادرتر گرمای نوزاد می تواند ناشی از عفونت نیز باشد. برای بررسی علل گرمای این نوزادان، ابتدا حجم لباس نوزاد را کم کرده و تغذیه با شیر را ادامه دهید و در صورت طبیعی بودن رفلکس مکیدن و سایر واکنش های نوزاد به خانواده توصیه می گردد تغذیه و پوشش مناسب برای نوزاد داشته باشند.

لازم به ذکر است دمای مناسب اتاق نوزاد ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می باشد. با توجه به اینکه سر، دست و پای نوزاد سریعا سرد می شود بهتر است از کلاه، دستکش و جوارب استفاده شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: