0098 13 32 11 9549

ایستادن

کاربری پرسید 9 ماه پیش

کودک من سیزده ماهشه غلت نمیزنه ولی میشنه عقب جلو هم نمیره وروی پاش نمیایسته لطفا راهنماییم کنید ممنون 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام ثومتخصص اعصاب کودکان ویزیت شود