0098 13 32 11 9549

برفک دهان نوزاد

سوالاتبرفک دهان نوزاد
کاربری پرسید 1 هفته پیش

سلام پسرم هشت ماهه هست دهنش برفک زده صداشم گرفته مشکلی هست

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد شاید احتیاج به داروی مناسب باشد