0098 13 32 11 9549

سلام دختر ۲۰ ماهه دارم که ازیک سالگی دچار یبوست شدن ومجبور شدیم عکس رنگی بگیریم وچون شهرستان بودیم بعداز گرفتن عکس به ماپیشنهاد دادن برای بررسی بیشتر به یک دکتر فوق تخصص گوارش مراجعه کنیم وما بیمارستان اکبر مشهد رفتیم ودکتر بعد از دیدن عکس گفتن مشکلی نداردو پودر پیدرولاکس وشربت زینک وسانستول ویک شربت ام سی تی اویل برای یک ماه نوشتن وگفتند بعد از یک ماه مراجعه کنید شربت ام سی تی اویل هر۱۲ساعت ۵سیسی ودر مراجعه بعدی همین شربت رو گفتن دوبرابر بهش بدهید ولی ما خوب متوجه نشدیم یعنی روزی ۲۰ سیسی واقای دکتر از انجایی که ما در شهرستان زندگی می کنیم هیچ راهی ندارد که از ایشان بپرسیم خواهشمندم راهنمایی کنید چه مقدار برای دخترم خطردارد وچقدر بهش بدهم وداروی زینک پلاس روزانه ده سیسی نوشتن ولی ام سی تی اویل چون دارو روداشتم نسخه نکردن

سوالاتسلام دختر ۲۰ ماهه دارم که ازیک سالگی دچار یبوست شدن ومجبور شدیم عکس رنگی بگیریم وچون شهرستان بودیم بعداز گرفتن عکس به ماپیشنهاد دادن برای بررسی بیشتر به یک دکتر فوق تخصص گوارش مراجعه کنیم وما بیمارستان اکبر مشهد رفتیم ودکتر بعد از دیدن عکس گفتن مشکلی نداردو پودر پیدرولاکس وشربت زینک وسانستول ویک شربت ام سی تی اویل برای یک ماه نوشتن وگفتند بعد از یک ماه مراجعه کنید شربت ام سی تی اویل هر۱۲ساعت ۵سیسی ودر مراجعه بعدی همین شربت رو گفتن دوبرابر بهش بدهید ولی ما خوب متوجه نشدیم یعنی روزی ۲۰ سیسی واقای دکتر از انجایی که ما در شهرستان زندگی می کنیم هیچ راهی ندارد که از ایشان بپرسیم خواهشمندم راهنمایی کنید چه مقدار برای دخترم خطردارد وچقدر بهش بدهم وداروی زینک پلاس روزانه ده سیسی نوشتن ولی ام سی تی اویل چون دارو روداشتم نسخه نکردن
کاربری پرسید 2 هفته پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
از متخصص گوارش کودکان سوال نماید