0098 13 32 11 9549

واکسن

کاربری پرسید 1 هفته پیش

سلام واکسن دوماهگی پسرم دوهفته گذشته ولی هنوز جاش سفته .چی کار کنم

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
کمپرس  گرم انجام داد ه شود  درصورت ادامه  به مرکز  بهداشت مراجعه کنید