0098 13 32 11 9549

وزن

سوالاتوزن
سلینا پرسید 2 هفته پیش

سلام دخترم واکسن 6 ماهگیشو زدم 5800 بود موقعه ب دنیا امدنش 2470 بود ب نظرتون مشکلش چیه

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
وزن گیری مناسب است  اگر در صدک رشد  پایین  امده ازمایش بدهید