0098 13 32 11 9549

پسره۱۱ماه دارم آلت تناسلیش حرکت نمیکنه خیلی کم پیش میاد که حرکت کنه و سر آلتش داخله و اصلا بیرون نمیاد حتی زمان دستشویی کردن ؟؟

سوالاتپسره۱۱ماه دارم آلت تناسلیش حرکت نمیکنه خیلی کم پیش میاد که حرکت کنه و سر آلتش داخله و اصلا بیرون نمیاد حتی زمان دستشویی کردن ؟؟
کاربری پرسید 6 روز پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد