0098 13 32 11 9549

یبوست

سام پرسید 2 سال پیش

 سلام اقای دکترخواهش میکنم جواب بنده روبدین الان ازترس دارم باگریه تایپ میکنم,پسرسه سال هفت ماهه ای دارم.دوسالگی که ازشیرگفتمش شیرخشک میخوردیبوست گرفت متخصص,دکترعمومی میبردم بی تاثیربودشربت انجیرو..,ولی تادارومیخوردتاثیرداشت ترسیدم تنبلی رود ه              بگیره اخرین بازازمقعدش خون اومد,خیلی دردموقع دفع داشت ازمایش ادرار,خون,کشت مدفوع دادسالم بودمتخصص گوارش هم بردم داروساختنی,پارافین,..دادبچه ام اسهال شدبی اختیارکثیف میکردخودشوبنده ازترس قط کردم داروشو,مقعدش کمی بیرون.زده الان ولی کمی بهترشده بودتااینکه چندوقت پیش هفت روزشکمش کارنکرددکترداروخانه شیاف دادن واسش گذاشتم مدفوع کرداززمانی که شیاف گذاشتم پودرپیرولاکس روزی یک ق غ داخل یک.استکان اب میدادم بهش تاثیرنداشت بازروزهفتم شده بود کیک قهوه درست کردم تاخورددوساعت بعدمدفوع کردشل هم بودروزبعدابگوشت درست کردم واسش کمی چربی گوسفندهم کوبیدم.داخلش وبهش دادماماقبل ازخوردن ابگوشت بازشکمش  کارکردامشب هم مدفوع کردشل بودتااینکه خوابیدتوی خواب خیلبی تکون میخورددستشویی رفت شکمش شل ترکارکرده بودوکمی دل دردداشت داخل مدفوعش یه چیزی شبیه به یه خلط کشداربزرگی بود,خیلی نگرانم یعنی به خاطرچیه اینطورشده مال قهوه اس ایااخه یادمه یه بارعیدپودرقهوه خوردبودشکمش شل کارکرده بودازاینجایی که کیک.خوردفهمیدم مال قهوه اس شکمش کارکرده وشل شده 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام
ازمایش مدفوع بدهید  به متخصص گوارش کودکان مراجعه نمایید