0098 13 32 11 9549

گرانولوم ناف نوزاد

سوالاتگرانولوم ناف نوزاد
ترانه پرسید 3 ماه پیش

سلام واسه جراحی ناف ک گوشت اضافه داشته باشه تا حالا شده بعد عمل بچه بهوش نیاد

با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
ربطی نداره  با نیترات نقره  بدون بیهشی انجام دهید