0098 13 32 11 9549
سوالاتدسته بندی: نوزادان
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
کولیک
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 3 روز پیش • 
10 viewsپاسخ0 votes
شستوی معده
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 5 روز پیش • 
17 viewsپاسخ0 votes
مدفوع
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 روز پیش • 
21 viewsپاسخ0 votes
قطره ادستول
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 روز پیش • 
21 viewsپاسخ0 votes
رفلاکس
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 6 روز پیش • 
15 viewsپاسخ0 votes
مسمویت شمع
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 روز پیش • 
19 viewsپاسخ0 votes
شیر.خشک
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
23 viewsپاسخ0 votes
دور سر نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
19 viewsپاسخ0 votes
ریفلاکس
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
26 viewsپاسخ0 votes
عفونت چشم نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
12 viewsپاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: