0098 13 32 11 9549

 آخرین سوالات شما

فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
سی تی اسکن مغز
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 ساعت پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
سرفه های خلطی شدید
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 11 ساعت پیش • 
9 viewsپاسخ0 votes
قطره گوش
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 11 ساعت پیش • 
10 viewsپاسخ0 votes
فارمنتین
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 11 ساعت پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
اترزی مری
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 11 ساعت پیش • 
7 viewsپاسخ0 votes
دوز مصرف دارو
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 11 ساعت پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes