0098 13 32 11 9549

تاثیر واکسن کرونا بر شیر مادر

سوالاتدسته بندی: نوزادانتاثیر واکسن کرونا بر شیر مادر
کاربری پرسید 1 هفته پیش

یا سلام. ایا زدن واکسن کرونای مادر. برای شیر خوار مشکلی ایجاد می کند؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ