0098 13 32 11 9549

تب

کاربری پرسید 1 هفته پیش

سلام دکترپسرم۸ماهشه ۵روزپیش تب کردهر۶ساعت یبارفرداش شد۴ساعت یباربردمش دکتربراش سفیکسیم ۱۰۰وقطره تب تجویزکردولی تبش بدترشدشدیکساعت یباربستریش کردن الان بعد۴۴روزخداروشکربهتره ولی دکتربدنش همه دون دون قرمززده میشه لطف کنیدبگیداین دونه هادلیلش چیه؟ممنون

با دیگران به اشتراک بگذارید:
برچسب های سوال:
1 پاسخ

سلام 
شاید ویروسی  بوده که  در مدت  سه روز بهتر  میشود