0098 13 32 11 9549

دور زدن کودک 7 ساله به دور اتاق موقع فکر کردن

سوالاتدسته بندی: کودکاندور زدن کودک 7 ساله به دور اتاق موقع فکر کردن
مهراد پرسید 3 ماه پیش

کودک هفت ساله ما کلاس اول خیلی باهوش ومهربون وشجاع ومسولیت پذیر ودرس خون هس اما مشکلی که داره ازشش سالگی موقع فکر کردن دور اتاق می چرخه ما سعی داریم به این کارش پایان بده باز تکرار میکنه راهنماییمان کنید .بانشکر

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
از روانشناس کودکان سوال نماید