0098 13 32 11 9549

سرماخوردگی

سوالاتدسته بندی: کودکانسرماخوردگی
کاربری پرسید 1 سال پیش

سلام
امیرما 25ماهه است همیشه سرما خوردگی دارد حتی چند باربستری شده است احساس دلدرد وشبها زیاد سرفه میکند وزن هم نمیگیرد واز محیط گرم هم دوری میکند وشبها کنار درب یاجایی که خنک باشد می خوابد

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد شاید احتیاج به ازمایش یا دارو خاصی باشد