0098 13 32 11 9549

خون پس دادن

سوالاتخون پس دادن
کاربری پرسید 2 سال پیش

سلام نوزاد یک ماه خون پس میده دکتر هم بردیم گفت خوبه میشه چکار کنیم از چیه اون ممنونم

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ