0098 13 32 11 9549

محل واکسن

کاربری پرسید 1 هفته پیش

سلام اقای دکتر. تا چن روز به محل واکسن نوزاد نباید آب زده بشه؟

با دیگران به اشتراک بگذارید: